Case story – horisontal strækfilmvikling med automatisk ind og udføring af emnet
(eksempelvis stanggods, rør, profiler, plader etc.)

Walpak har haft stor succes med at skifte manuelle pakkeopgaver, herunder horisontal strækfilmvikling, ud med automatiske strækfilmsystemer, ( eksempelvis stanggods, rør, profiler, plader etc. )
Kunder benytter løsninger med helautomatiske infeed stationer forbundet med conveyor baner, og automatiske strækfilmviklere som efterfølgende sender emnet ud på “buffetteringsbaner/zoner ”

Hovedfokus i disse opgaver har været at opnå følgende resultater:

  • reduktion af driftsomkostninger (skift fra manuel til automatisk omvikling )
  • ensartet og bedre emballering / bedre sikring af godset
  • fjernelse af hårdt fysisk arbejde og nedslidning
  • overflødiggørelse af omsnøringsbånd, da dette overtages af strækfilm istedet
  • låsning af strækfilmprogrammer sikrer den langsigtede gevinst, og kontinuerlige emballering tilsikres

Walpak har erfaring og indsigt med, gennem grundig foranalyse, at finde den optimale løsning, som på baggrund af afprøvning, kalkulationer og praktiske test,  resulterer i opnåelse af de ovennævnte resultater.

Kontakt vor salgsafdeling på tlf.: 7020 2090 for mere information om strækfilmløsninger.

Walpak Straekfilmrulle