Cookie:

Til forvaltning af de anvendte cookies og lignende teknologier (tracking-pixels, web-beacons osv.) samt de tilhørende samtykker anvender vi samtykkeværktøjet “Real Cookie Banner”. Detaljer om, hvordan “Real Cookie Banner” fungerer, kan du finde under https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Retlige grundlag for behandlingen af personoplysninger i denne sammenhæng er Art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR og Art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores legitime interesse er forvaltningen af de anvendte cookies og lignende teknologier samt de tilhørende samtykker.

Stillingtagen til personoplysninger er hverken kontraktmæssigt foreskrevet eller nødvendigt for indgåelse af en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at stille personoplysningerne til rådighed. Hvis du ikke stiller personoplysningerne til rådighed, kan vi ikke forvalte dine samtykker.

| Historik over privatlivsindstillinger | Tilbagekald samtykker


Privatliv

introduktion

Med følgende databeskyttelseserklæring vil vi gerne forklare dig, hvilke typer af dine personlige data (i det følgende også benævnt “data”) vi behandler, til hvilke formål og i hvilket omfang. Databeskyttelseserklæringen gælder for al behandling af personoplysninger, der udføres af os, både i forbindelse med levering af vores tjenester og især på vores websteder, i mobile applikationer og inden for eksterne online-tilstedeværelser, f.eks. vores profiler på sociale medier (i det følgende samlet benævnt “online tilbud”).

De anvendte udtryk er ikke kønsspecifikke.

Ansvarlige person

Walpak A/S
Grusbakken 20
2820 Gentofte

Autoriserede repræsentanter: B. Norman Walter

Tlf: +45 70 20 20 90
Fax: 7020 2091
Email: walpak@walpak.dk

Oversigt over behandlingen

Følgende oversigt opsummerer de typer behandlede data og formålet med deres behandling og henviser til de registrerede.
Typer af behandlede data

 • Beholdningsdata (f.eks. Navne, adresser).
 • Indholdsdata (f.eks. Tekstinput, fotografier, videoer).
 • Kontaktoplysninger (f.eks. E-mail, telefonnumre).
 • Meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsinformation, IP-adresser).
 • Brugerdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider).
 • Sociale data (data, der er underlagt social hemmeligholdelse (Afsnit 35 SGB I) og behandles for eksempel af sociale forsikringsagenturer, sociale velfærdsbureauer elle forsyningsmyndigheder.)
 • Placeringsdata (data, der angiver placeringen af ​​en slutbrugers enhed).
 • Kontraktsdata (f.eks. Genstand for kontrakten, varighed, kundekategori).
 • Betalingsdata (f.eks. Bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik).

Kategorier af registrerede

 • Medarbejdere (f.eks. Ansatte, ansøgere, tidligere ansatte).
 • Forretnings- og aftalepartnere.
 • Interesserede.
 • Kommunikationspartner.
 • Kunder.
 • Brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).

Formål med forarbejdning

 • Levering af vores online tilbud og brugervenlighed.
 • Besøg handlingsevaluering.
 • Kontor og organisatoriske procedurer.
 • Cross-device tracking (cross-device-behandling af brugerdata til markedsføringsformål).
 • Direkte markedsføring (f.eks. Via e-mail eller post).
 • Feedback (f.eks. Indsamling af feedback via onlineformularen).
 • Interessebaseret og adfærdsmæssig markedsføring.
 • Kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Konverteringsmåling (måling af markedsføringsforanstaltningers effektivitet).
 • Profilering (oprettelse af brugerprofiler).
 • Remarketing.
 • Områdemåling (f.eks. Adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende).
 • Sikkerhedsforanstaltninger.
 • Sporing (f.eks. Interesse / adfærdsbaseret profilering, brug af cookies).
 • Kontraktmæssige tjenester og tjenester.
 • Håndtering og besvarelse af forespørgsler.

Relevante retsgrundlag

I det følgende deler vi det juridiske grundlag for den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR), på grundlag af hvilken vi behandler personoplysninger. Bemærk, at ud over reglerne i GDPR kan de nationale databeskyttelseskrav i dit eller vores bopælsland og bopælsland gælde.

 • Samtykke (art. 6, stk. 1, stk. 1, litra a GDPR) – Den pågældende har givet deres samtykke til behandlingen af ​​personoplysninger om dem til et specifikt formål eller til flere specifikke formål.
 • Opfyldelse af kontrakter og forudgående kontraktforespørgsler (artikel 6, stk. 1, punktum 1 lit.) henholdsvis.
 • Juridisk forpligtelse (art. 6, stk. 1, stk. 1, litra c. GDPR) – Behandlingen er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som den ansvarlige er underlagt.
 • Berettigede interesser (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra ff. GDPR) – Behandling er nødvendig for at beskytte den berettigedes eller en tredjeparts legitime interesser, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder beskytter personoplysninger Data kræver, overvejende.

Nationale databeskyttelsesforskrifter i Tyskland: Ud over databeskyttelsesbestemmelserne i den generelle databeskyttelsesforordning gælder nationale databeskyttelsesforskrifter i Tyskland. Dette inkluderer især loven om beskyttelse mod misbrug af personoplysninger under databehandling (Federal Data Protection Act – BDSG). BDSG indeholder især særlige regler om retten til information, retten til sletning, indsigelsesret, behandling af særlige kategorier af personoplysninger, behandling til andre formål og transmission samt automatiseret beslutningstagning i individuelle sager, herunder profilering. Det regulerer også databehandling til ansættelsesformål (Afsnit 26 BDSG), især med hensyn til etablering, implementering eller opsigelse af ansættelsesforhold og medarbejderes samtykke. Desuden kan lovgivningen om statens databeskyttelse i de enkelte føderale stater gælde.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi tager passende tekniske og organisatoriske forholdsregler i overensstemmelse med de lovmæssige krav under hensyntagen til den aktuelle teknik, gennemførelsesomkostningerne og typen, omfang, omstændigheder og formål med behandlingen samt forskellige sandsynligheder for forekomst og omfanget af truslen mod fysiske personers rettigheder og friheder at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til risikoen.

Foranstaltningerne inkluderer især sikring af fortrolighed, integritet og tilgængelighed af data ved at kontrollere fysisk og elektronisk adgang til dataene samt adgang, input, videresendelse, sikre tilgængelighed og deres adskillelse. Derudover har vi oprettet procedurer, der sikrer udøvelse af rettighedshaver, sletning af data og reaktioner på truslen mod dataene. Desuden tager vi hensyn til beskyttelsen af ​​personoplysninger, når vi udvikler eller vælger hardware, software og procedurer i overensstemmelse med princippet om databeskyttelse gennem teknologidesign og databeskyttelsesvenlige standardindstillinger.

Forkortelse af IP-adressen: Hvis det er muligt for os, eller hvis det ikke er nødvendigt at gemme IP-adressen, vil vi forkorte din IP-adresse eller få din IP-adresse forkortet. Hvis IP-adressen er forkortet, også kendt som “IP-maskering”, slettes den sidste oktet, dvs. de sidste to cifre i en IP-adresse (IP-adressen i denne sammenhæng er en internetforbindelse via online Access provider individuelt tildelt identifikator). Forkortelsen af ​​IP-adressen er beregnet til at forhindre eller gøre det meget vanskeligere at identificere en person, der bruger deres IP-adresse.

SSL-kryptering (https): Vi bruger SSL-kryptering til at beskytte dine data, der overføres via vores online tilbud. Du kan genkende sådanne krypterede forbindelser med præfikset https: // på adresselinjen i din browser.

Overførsel og videregivelse af personoplysninger

Som en del af vores behandling af personoplysninger kan det ske, at dataene overføres til andre organer, virksomheder, juridisk uafhængige organisatoriske enheder eller personer, eller de bliver videregivet til dem. Modtagerne af disse data kan f.eks. Betalingsinstitutter i forbindelse med betalingstransaktioner, tjenesteudbydere bestilt med IT-opgaver eller udbydere af tjenester og indhold, der er integreret i et websted. I et sådant tilfælde overholder vi de juridiske krav og indgår især tilsvarende kontrakter eller aftaler, der tjener til at beskytte dine data med modtagerne af dine data.

Dataoverførsel inden for gruppen af ​​virksomheder: Vi kan overføre personoplysninger til andre virksomheder inden for vores gruppe af virksomheder eller give dem adgang til disse data. Hvis denne overførsel finder sted til administrative formål, er overførslen af ​​dataene baseret på vores legitime iværksætter- og forretningsinteresser eller finder sted, hvis det er nødvendigt for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, eller hvis samtykke fra den pågældende eller en juridisk tilladelse foreligger.

Databehandling i tredjelande

For så vidt vi behandler data i et tredjeland (dvs. uden for Den Europæiske Union (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)) eller behandlingen i forbindelse med brugen af ​​tredjeparts tjenester eller videregivelse eller overførsel af data til andre personer, kontorer eller virksomheder finder sted, sker dette kun i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

Med forbehold af udtrykkeligt samtykke eller kontraktligt eller lovligt krævet overførsel, behandler eller tillader vi dataene kun i tredjelande med et anerkendt databeskyttelsesniveau, som inkluderer de amerikanske processorer, der er certificeret under “Privacy Shield”, eller på grundlag af særlige garantier, som f.eks. kontraktforpligtelse gennem såkaldte standardbeskyttelsesklausuler fra EU-Kommissionen, eksistensen af ​​certificeringer eller bindende interne databeskyttelsesbestemmelser (artikel 44 til 49 GDPR, EU-Kommissionens informationsside: https://ec.europa.eu/info/law/law- emne / databeskyttelse / international-dimension-data-beskyttelse_de).

Brug af cookies

Cookies er tekstfiler, der indeholder data fra websteder eller domæner, der er besøgt og gemmes på brugerens computer af en browser. En cookie bruges primært til at gemme oplysninger om en bruger under eller efter deres besøg i et online tilbud. Ud over de lagrede oplysninger, f.eks. sprogindstillingerne på et websted, login-status, en indkøbsvogn eller det sted, hvor en video blev set. Udtrykket cookies inkluderer også andre teknologier, der udfører de samme funktioner som cookies (f.eks. Når brugeroplysninger gemmes ved hjælp af pseudonyme online identifikatorer, også kendt som “bruger-id’er”)

Der sondres mellem følgende cookietyper og funktioner:

 • Midlertidige cookies (også: session eller session cookies): Midlertidige cookies slettes senest, når en bruger har forladt et online tilbud og lukket sin browser.
 • Permanente cookies: Permanente cookies gemmes, selvom browseren er lukket. For eksempel kan login-status gemmes, eller foretrukket indhold kan vises direkte, når brugeren besøger et websted igen. Interesserne for brugere, der bruges til at måle rækkevidde eller til markedsføringsformål, kan også gemmes i en sådan cookie.
 • Første parts cookies: Første parts cookies indstilles af os selv.
 • Tredjepartscookies (også: tredjepartscookies): Tredjepartscookies bruges hovedsageligt af annoncører (såkaldte tredjeparter) til at behandle brugerinformation.
 • Nødvendige (også: væsentlige eller absolut nødvendige) cookies: På den ene side kan cookies være absolut nødvendige til driften af ​​et websted (f.eks. For at gemme logins eller anden brugerinput eller af sikkerhedsmæssige årsager).
 • Statistik, marketing og personalisering cookies: Desuden bruges cookies normalt også i sammenhæng med rækkevidde måling og når interesser for en bruger eller hans opførsel (f.eks. Visning af bestemt indhold, brug af funktioner osv.) På individuelle websteder i en brugerprofil blive gemt. Sådanne profiler bruges til at give brugerne f.eks. Vis indhold, der matcher deres potentielle interesser. Denne proces er også kendt som “tracking”, dvs. sporing af brugernes potentielle interesser. . I det omfang vi bruger cookies eller “tracking” -teknologier, vil vi informere dig separat i vores databeskyttelseserklæring eller i forbindelse med at få tilladelse.

Bemærkninger om retsgrundlag: Det retlige grundlag, som vi behandler dine personlige data ved hjælp af cookies, afhænger af, om vi beder om dit samtykke. Hvis dette er tilfældet, og du accepterer brugen af ​​cookies, er det retsgrundlag for behandling af dine data det deklarerede samtykke. Ellers behandles de data, der behandles ved hjælp af cookies, på grundlag af vores legitime interesser (f.eks. I den kommercielle drift af vores online tilbud og dets forbedring) eller, hvis brugen af ​​cookies er nødvendig, for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser.

Generelle oplysninger om tilbagekaldelse og indsigelse (fravalg): Afhængig af om behandling er baseret på samtykke eller lovlig tilladelse, har du til enhver tid muligheden for at tilbagekalde dit samtykke eller gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine data ved hjælp af cookieteknologier ( samlet benævnt “opt-out”). Du kan først forklare din indsigelse ved hjælp af indstillingerne i din browser, f.eks. Ved at deaktivere brugen af ​​cookies (hvilket også kan begrænse funktionaliteten af ​​vores online tilbud). En indsigelse mod brugen af ​​cookies med henblik på online markedsføring kan også erklæres ved hjælp af en række forskellige tjenester, især i tilfælde af sporing, via hjemmesiderne http://optout.aboutads.info og http://www.youronlinechoices.com/ blive. Derudover kan du modtage yderligere indvendingsmeddelelser i forbindelse med informationen om de anvendte tjenesteudbydere og cookies.

Behandling af cookiedata på grundlag af samtykke: Inden vi behandler eller får behandlet data i forbindelse med brugen af ​​cookies, beder vi brugerne om samtykke, der til enhver tid kan tilbagekaldes. Inden der ikke er givet samtykke, kan der bruges cookies, der er nødvendige til driften af ​​vores online tilbud. De bruges på grundlag af vores interesse og brugernes interesse i den forventede funktionalitet af vores online tilbud.

 • Behandlede datatyper: brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsinformation, IP-adresser).
 • Berørte personer: brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR), legitime interesser (art. 6, stk. 1, stk. 1, f. GDPR).

Kommercielle og forretningsmæssige tjenester

Vi behandler data fra vores kontraktlige og forretningspartnere, f.eks. Kunder og interesserede parter (samlet benævnt “kontraktlige partnere”) i forbindelse med kontraktmæssige og sammenlignelige juridiske forhold såvel som relaterede foranstaltninger og i forbindelse med kommunikation med de kontraktlige partnere (eller prækontrakt), for eksempel for at besvare forespørgsler.

Vi behandler disse data for at opfylde vores kontraktlige forpligtelser, for at sikre vores rettigheder og med henblik på de administrative opgaver, der er forbundet med denne information såvel som forretningsorganisationen. Vi videregiver kun data fra aftalepartnerne til tredjepart inden for anvendelsesområdet for gældende lovgivning, i det omfang dette er nødvendigt for ovennævnte formål eller for at opfylde juridiske forpligtelser eller med samtykke fra de kontraktlige partnere (f.eks. Til telekommunikation, transport og andre hjælpetjenester og underleverandører involveret , Banker, skatte- og juridiske rådgivere, udbydere af betalingstjenester eller skattemyndigheder). Via andre former for behandling, f.eks. Til markedsføringsformål informeres de aftalepartnere som en del af denne databeskyttelseserklæring.

Vi informerer de aftalepartnere før eller som en del af dataindsamlingen, for eksempel hvilke data der kræves til ovennævnte formål. i onlineformularer, ved særlig mærkning (f.eks. farver) eller symboler (f.eks. stjerner eller lignende), eller personlig med.

Vi sletter dataene efter udløbet af lovpligtig garanti og sammenlignelige forpligtelser, dvs. dybest set efter 4 år, medmindre dataene gemmes på en kundekonto, f.eks. Så længe de skal opbevares af arkiveringsmæssige årsager (f.eks. Skatteformål normalt 10 år). Vi sletter data, der er videregivet til os af den kontraktlige partner i forbindelse med en ordre i henhold til specifikationerne for ordren, generelt efter ordrens afslutning.

For så vidt vi bruger tredjepartsudbydere eller platforme til at levere vores tjenester, gælder betingelserne og databeskyttelsesmeddelelserne fra de respektive tredjepartsudbydere eller platforme i forholdet mellem brugere og udbydere.

Rådgivning: Vi behandler data fra vores klienter, klienter såvel som interesserede parter og andre klienter eller kontraktlige partnere (ensartet benævnt “klienter”) for at kunne give dem vores konsulenttjenester. De behandlede data, typen, omfanget, formålet og nødvendigheden af ​​deres behandling bestemmes af det underliggende kontraktmæssige og kundeforhold.

I det omfang det er nødvendigt for opfyldelsen af ​​vores kontrakt, til beskyttelse af vitale interesser eller ved lov, eller hvis klienterne har givet deres samtykke, afslører eller videregiver vi klientens data til tredjepart eller agenter, som f.eks. Myndigheder, underleverandører eller inden for it, kontor eller sammenlignelige tjenester.

Håndværkstjenester: Vi behandler dataene fra vores kunder og klienter (i det følgende samlet benævnt “kunder”) for at gøre det muligt for dem at vælge, købe eller igangsætte de valgte tjenester eller værker samt relaterede aktiviteter samt deres betaling og levering eller udførelse eller Aktivér bestemmelse.

De krævede oplysninger markeres som sådan ved indgåelse af en ordre, ordre eller sammenlignelig kontrakt og inkluderer de nødvendige oplysninger til levering og fakturering samt kontaktoplysninger for at kunne afholde konsultationer.

Tekniske tjenester: Vi behandler dataene fra vores kunder og klienter (i det følgende samlet benævnt “kunder”) for at gøre det muligt for dem at vælge, købe eller igangsætte de valgte tjenester eller værker samt relaterede aktiviteter samt deres betaling og levering eller udførelse eller Aktivér bestemmelse.

De krævede oplysninger identificeres som sådan ved indgåelse af en ordre, ordre eller sammenlignelig kontrakt og inkluderer de nødvendige oplysninger til levering af tjenester og fakturering samt kontaktoplysninger for at kunne afholde konsultationer. For så vidt vi har adgang til information fra slutkunder, ansatte eller andre personer, behandler vi dette i overensstemmelse med de juridiske og kontraktmæssige krav.

 • Behandlede datatyper: lagerdata (f.eks. Navne, adresser), betalingsdata (f.eks. Bankoplysninger, fakturaer, betalingshistorik), kontaktoplysninger (f.eks. E-mail, telefonnumre), kontraktdata (f.eks. Genstand for kontrakten, sigt, kundekategori).
 • Berørte personer: interesserede parter, forretnings- og aftalepartnere.
 • Formål med behandling: kontraktlige tjenester og tjenester, kontakthenvendelser og kommunikation, kontor- og organisationsprocedurer, administration og besvarelse af forespørgsler.
 • Retsgrundlag: Opfyldelse af kontrakten og forudgående kontraktforespørgsler (artikel 6, stk. 1, S. 1 lit.b.GDPR), juridisk forpligtelse (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra c. GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1 S. 1 lit.f. GDPR).

Levering af online-tilbud og webhosting

For at være i stand til at levere vores online tilbud sikkert og effektivt bruger vi tjenesterne fra en eller flere webhostingudbydere, fra hvis servere (eller servere, der administreres af dem), det online tilbud kan fås. Til disse formål kan vi bruge infrastruktur- og platformtjenester, computerkapacitet, lagerplads og databasetjenester samt sikkerhedstjenester og teknisk vedligeholdelsestjenester.

De data, der behandles som en del af levering af hosting-tilbudet, kan omfatte alle oplysninger, der vedrører brugerne af vores online tilbud, der genereres i forbindelse med brug og kommunikation. Dette inkluderer regelmæssigt IP-adressen, som er nødvendig for at være i stand til at levere indholdet af onlinetilbud til browsere og alle poster, der foretages inden for vores onlinetilbud eller fra websteder.

E-mail-afsendelse og -hosting: De webhostingtjenester, vi bruger, inkluderer også afsendelse, modtagelse og opbevaring af e-mails. Til disse formål behandles adresserne til modtagere og afsendere samt anden information om afsendelse af e-mails (f.eks. De involverede udbydere) og indholdet af de respektive e-mails. Ovennævnte data kan også behandles med det formål at genkende SPAM. Bemærk, at e-mails på Internettet normalt ikke sendes i krypteret form. Som regel krypteres e-mails, mens de transporteres, men (hvis der ikke bruges en såkaldt end-to-end-krypteringsmetode) ikke på de servere, hvorfra de sendes og modtages. Vi kan derfor ikke påtage os noget ansvar for transmissionsstien for e-mails mellem afsenderen og kvitteringen på vores server.

Indsamling af adgangsdata og logfiler: Vi (eller vores webhostudbyder) indsamler data om enhver adgang til serveren (såkaldte serverlogfiler). Serverlogfilerne kan omfatte adresse og navn på de tilgængelige websteder og filer, dato og tidspunkt for adgang, mængden af ​​overførte data, anmeldelse af vellykket adgang, browsertype og version, brugerens operativsystem, henvisnings-URL (den tidligere besøgte side) og som regel IP Adresser og den anmodende udbyder hører til.

Serverlogfilerne kan bruges på den ene side til sikkerhedsformål, fx for at undgå overbelastning af serveren (især i tilfælde af voldelige angreb, såkaldte DDoS-angreb) og på den anden side for at sikre belastningen på serverne og deres stabilitet.

 • Behandlede datatyper: indholdsdata (f.eks. Tekstinput, fotografier, videoer), brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsinformation, IP-adresser).
 • Berørte personer: brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Retsgrundlag: legitime interesser (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra f. GDPR).

Annonceringskommunikation via post, fax eller telefon

Vi behandler personoplysninger med henblik på reklamekommunikation, der finder sted via forskellige kanaler, f.eks E-mail, telefon, mail eller fax kan udføres. I denne sammenhæng overholder vi de juridiske krav og opnår det nødvendige samtykke, hvis kommunikation ikke er tilladt ved lov.

Modtagerne har ret til når som helst at tilbagekalde deres samtykke eller til enhver tid gøre indsigelse mod reklamekommunikation.

Efter tilbagekaldelse eller indsigelse kan vi gemme de krævede data for at bevise samtykke i op til tre år på grundlag af vores legitime interesser, før vi sletter dem. Behandlingen af ​​disse data er begrænset til formålet med et muligt forsvar mod krav. En individuel anmodning om sletning er mulig når som helst, forudsat at den tidligere eksistens af samtykke bekræftes på samme tid.

 • Behandlede datatyper: lagerdata (f.eks. Navne, adresser), kontaktoplysninger (f.eks. E-mail, telefonnumre).
 • Berørte personer: kommunikationspartner.
 • Formål med behandling: direkte markedsføring (f.eks. Via e-mail eller post).
 • Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR), legitime interesser (art. 6, stk. 1, stk. 1, f. GDPR).

Online markedsføring

Vi behandler personlige data til online markedsføringsformål, som især kan omfatte markedsføring af reklameplads eller præsentation af reklame og andet indhold (samlet benævnt “indhold”) baseret på brugernes potentielle interesser og måling af deres effektivitet.

Til disse formål oprettes og gemmes såkaldte brugerprofiler i en fil (såkaldt “cookie”) eller lignende processer, ved hjælp af hvilke brugeroplysninger, der er relevante for præsentationen af ​​det nævnte indhold, gemmes. Disse oplysninger kan f.eks. indhold vist, besøgt websteder, brugt online netværk, men også kommunikationspartnere og teknisk information såsom den anvendte browser, det anvendte computersystem og information om brugstider. Hvis brugerne har givet samtykke til, at deres lokationsdata indsamles, kan disse også behandles.

Brugernes IP-adresser gemmes også. Vi bruger dog tilgængelige IP-maskeringsprocedurer (dvs. pseudonymisering ved at forkorte IP-adressen) for at beskytte brugere. Generelt gemmes ingen klare brugerdata (såsom e-mail-adresser eller navne) i online markedsføringsprocessen, men pseudonymer. Dette betyder, at vi og udbydere af online markedsføringsprocesser ikke kender brugernes faktiske identitet, men kun de oplysninger, der er gemt i deres profiler.

Oplysningerne i profilerne gemmes normalt i cookies eller ved hjælp af lignende processer. Disse cookies kan senere generelt også læses på andre websteder, der bruger den samme online marketingproces, analyseres med det formål at vise indhold og suppleres med yderligere data og gemmes på serveren hos udbyderen af ​​online marketingprocesser.

Som en undtagelse kan klare data tildeles profilerne. Dette er tilfældet, når brugerne f.eks. Er medlemmer af et socialt netværk, hvis online markedsføringsproces vi bruger, og netværket forbinder brugernes profiler i ovennævnte information. Vi beder dig bemærke, at brugere kan indgå yderligere aftaler med udbyderne, f.eks. gennem samtykke under registrering.

I princippet får vi kun adgang til sammenfattede oplysninger om succesen med vores reklamer. Som en del af såkaldte konverteringsmålinger kan vi dog kontrollere, hvilke af vores online marketingprocesser, der har ført til en såkaldt konvertering, dvs. for at indgå en kontrakt med os. Konverteringsmåling bruges udelukkende til at analysere vores markedsføringsforanstaltningers succes.

Medmindre andet er angivet, beder vi dig om at antage, at de anvendte cookies gemmes i en periode på to år.

Bemærkninger om retsgrundlag: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brug af tredjepartsudbydere, er det juridiske grundlag for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne sammenhæng vil vi gerne henlede opmærksomheden på oplysningerne om brugen af ​​cookies i denne databeskyttelseserklæring.

Målgruppedannelse med Google Analytics: Vi bruger Google Analytics til kun at vise de annoncer, der er placeret i Googles annonceringstjenester og dets partnere, til de brugere, der også har vist interesse for vores online tilbud, eller som har visse egenskaber (f.eks. Interesser i bestemte emner eller produkter som bestemmes på grundlag af de besøgte websteder), som vi sender til Google (såkaldt “remarketing” eller “Google Analytics Audience”). Ved hjælp af remarketingmålgrupper vil vi også gerne sikre, at vores annoncer svarer til brugerens potentielle interesse

 • Behandlede datatyper: brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsinformation, IP-adresser), placeringsdata (data, der angiver placeringen af ​​slutbrugerens enhed), sociale data (data, som er underlagt social hemmeligholdelse (§ 35 SGB I) og behandles for eksempel af sociale forsikringsagenturer, sociale velfærdsbureauer eller forsyningsmyndigheder.)
 • Berørte personer: brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester), interesserede parter, kunder, ansatte (f.eks. Ansatte, ansøgere, tidligere ansatte), kommunikationspartnere.
 • Formål med behandling: Sporing (f.eks. Interesse / adfærdsrelateret profilering, brug af cookies), remarketing, evaluering af besøgende handlinger, interessebaseret og adfærdsrelateret marketing, profilering (oprettelse af brugerprofiler), konverteringsmåling (måling af effektiviteten af ​​markedsføringsforanstaltninger), rækkevidde måling (f.eks. Adgangsstatistik, anerkendelse af tilbagevendende Besøgende), sporing på tværs af enheder (cross-device-behandling af brugerdata til markedsføringsformål).
 • Sikkerhedsforanstaltninger: IP-maskering (pseudonymisering af IP-adressen).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1 S. 1 litra a GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1, stk. 1, f. GDPR).
  Indsigelsesmulighed (fravalg): Vi henviser til databeskyttelsesmeddelelser fra de respektive udbydere og de indstillingsmuligheder, der gives til udbydere (såkaldt “fravælgelse”). Hvis der ikke er angivet nogen eksplicit fravælgelsesindstilling, har du muligheden for at slå cookies fra i dine browserindstillinger. Dette kan dog begrænse funktionerne i vores online tilbud. Vi anbefaler derfor også følgende fravalgsmuligheder, der tilbydes i resumé for de respektive områder:

a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu.
b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices.
c) USA: https://www.aboutads.info/choices.
d) Tværregionale: http://optout.aboutads.info.

Brugte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager er en løsning, som vi kan administrere såkaldte website tags via en interface (og således for eksempel integrere Google Analytics og andre Google marketingtjenester i vores online tilbud). Selve Tag Manager (som implementerer tags) behandler ikke personlige brugerdata. Med hensyn til behandlingen af ​​brugernes personlige data henvises der til følgende oplysninger om Google-tjenester. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://marketingplatform.google.com; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikring af databeskyttelsesniveauet, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 • Google Analytics: online marketing og webanalyse; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikring af databeskyttelsesniveauet ved behandling af data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): Fravælg plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger til visning af annoncer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google-annoncer og konverteringsmåling: Vi bruger online markedsføringsprocessen “Google Ads” til at placere annoncer i Google-annoncenetværket (f.eks. I søgeresultater, i videoer, på websteder osv.), Så de kan vises til brugere, der har en formodet interesse har på annoncerne. Vi måler også konverteringen af ​​annoncerne. Vi finder dog kun ud det anonyme samlede antal brugere, der klikkede på vores annonce og blev omdirigeret til en side med et såkaldt “konverteringssporingskode”. Vi modtager dog ikke selv oplysninger, der kan bruges til at identificere brugere. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://marketingplatform.google.com; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikring af databeskyttelsesniveauet, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 • Google Ad Manager: Vi bruger “Google Marketing Platform” (og tjenester som “Google Ad Manager”) til at placere annoncer i Google-annoncenetværket (f.eks. I søgeresultater, i videoer, på websteder osv.). Google Marketing Platform er kendetegnet ved det faktum, at annoncer vises i realtid baseret på brugernes formodede interesser. Dette giver os mulighed for at vise annoncer for og inden for vores online tilbud på en mere målrettet måde for kun at give brugerne reklamer, der potentielt svarer til deres interesser. Hvis en bruger f.eks. Annoncer for produkter, som han var interesseret i på andre online tilbud, vises her som “remarketing”. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://marketingplatform.google.com; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikring af databeskyttelsesniveauet, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
 • Google Signaler: Yderligere marketingindstillinger, der kun påvirker brugere, der har aktiveret personificerede annoncer på Google (https://support.google.com/ads/answer/2662856) og inkluderer enhedsrelateret og omfattende databehandling; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikring af databeskyttelsesniveauet ved behandling af data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): Fravælg plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger til visning af annoncer: https://adssettings.google.com/authenticated.

Bedømmelsesplatforme

Vi deltager i evalueringsprocedurer for at evaluere, optimere og annoncere vores tjenester. Hvis brugerne vurderer os via de involverede vurderingsplatforme eller processer eller på anden måde giver feedback, gælder også de generelle forretningsbetingelser og vilkår for brug eller brug og databeskyttelsesmeddelelserne fra udbyderne. Som regel kræver evalueringen også registrering hos den respektive udbyder.

For at sikre, at de evaluerende personer rent faktisk har gjort brug af vores tjenester med samtykke fra kunden, overfører vi de nødvendige data med hensyn til kunden og den service, der bruges til den respektive evalueringsplatform (inklusive navn, e-mail-adresse og Bestillingsnummer eller artikelnummer). Disse data bruges udelukkende til at verificere brugerens ægthed.

Evalueringswidget: Vi integrerer såkaldte “evalueringswidgets” i vores online tilbud. En widget er et funktionelt og indholdselement, der er integreret i vores online tilbud, og som viser variabel information. Det kan f.eks. i form af et segl eller et sammenligneligt element, nogle gange også kaldet en “badge”. Det tilsvarende indhold af widget’en vises i vores online tilbud, men det hentes fra serverne på den respektive widgetudbyder på dette tidspunkt. Dette er den eneste måde at altid vise det aktuelle indhold, især den aktuelle vurdering. For dette skal der oprettes en dataforbindelse fra det websted, der kaldes op inden for vores online tilbud til serveren for widgets-udbyderen, og widgets-udbyderen modtager visse tekniske data (adgangsdata, inklusive IP-adresse), der er nødvendige for, at indholdet af widgetten kan sendes til browseren af brugeren kan leveres.

Derudover modtager widgets-udbyderen oplysninger om, at brugere har besøgt vores online tilbud. Denne information kan gemmes i en cookie og bruges af widgets-udbyderen til at identificere hvilke online tilbud, der deltager i evalueringsprocessen, der er besøgt af brugeren. Oplysningerne kan gemmes i en brugerprofil og bruges til reklame- eller markedsundersøgelsesformål.

Behandlede datatyper: kontraktdata (f.eks. Genstand for kontrakten, sigt, kundekategori), brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsinformation, IP-adresser).

Berørte personer: kunder, brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).

Formål med behandling: feedback (f.eks. Indsamling af feedback via online form), måling af rækkevidde (f.eks. Adgangsstatistik, genkendelse af tilbagevendende besøgende), besøgsevaluering, interessebaseret og adfærdsrelateret marketing, profilering (oprettelse af brugerprofiler).

Retsgrundlag: Samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, GDPR), legitime interesser (art. 6, stk. 1, stk. 1, f. GDPR).

Brugte tjenester og tjenesteudbydere:

ProvenExpert: Anmeldelser og widget; Tjenesteudbyder: Expert Systems AG, Quedlinburger Strasse 1, 10589 Berlin, Tyskland; Hjemmeside: https://www.provenexpert.com/de-de/; Databeskyttelseserklæring: https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestektiven/.

Tilstedeværelse i sociale netværk

Vi opretholder en online tilstedeværelse i sociale netværk for at kommunikere med de brugere, der er aktive der eller for at tilbyde information om os der.

Vi vil gerne påpege, at brugerdata kan behandles uden for EU. Dette kan resultere i risici for brugeren, fordi f.eks. håndhævelsen af ​​brugerrettigheder kunne vanskeliggøres. Med hensyn til amerikanske udbydere, der er certificeret under Privacy Shield eller tilbyder sammenlignelige garantier for et sikkert databeskyttelsesniveau, vil vi gerne påpege, at de forpligter sig til at overholde EU’s databeskyttelsesstandarder.

Derudover behandles brugerdata normalt inden for sociale netværk til markedsundersøgelser og reklameformål. For eksempel. Brugerprofiler oprettes baseret på brugsadfærd og de resulterende interesser for brugerne. Brugsprofilerne kan igen bruges til f.eks. At placere reklamer inden for og uden for netværkene, der formodentlig svarer til brugernes interesser. Til disse formål gemmes cookies normalt på brugerens computer, hvori brugsadfærden og brugerens interesser er gemt. Desuden kan data gemmes i brugsprofilerne uanset hvilke enheder brugerne bruger (især hvis brugerne er medlemmer af de respektive platforme og er logget ind på dem).

For en detaljeret beskrivelse af de respektive behandlingsformer og mulighederne for indsigelse (fravalg) henviser vi til de databeskyttelseserklæringer og oplysninger, der leveres af operatørerne i de respektive netværk.

I tilfælde af anmodninger om information og påstanden om de registreredes rettigheder påpeger vi, at disse mest effektivt kan hævdes med udbyderne. Kun udbydere har adgang til brugerens data og kan træffe passende foranstaltninger og give information. Hvis du stadig har brug for hjælp, kan du kontakte os.

 • Forarbejdede datatyper: lagerdata (f.eks. Navne, adresser), kontaktdata (f.eks. E-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. Tekstindtastninger, fotografier, videoer), brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Berørte personer: brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandling: Kontaktanmodninger og kommunikation, sporing (f.eks. Interesse / adfærdsrelateret profilering, brug af cookies), remarketing, måling af rækkevidde (f.eks. Adgangsstatistik, anerkendelse af tilbagevendende besøgende).
 • Retsgrundlag: legitime interesser (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra f. GDPR).

Brugte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Facebook: socialt netværk; Tjenesteudbyder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, moderselskab: Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA; Hjemmeside: https://www.facebook.com; Databeskyttelseserklæring: https://www.facebook.com/about/privacy; Privacy Shield (sikrer niveauet for databeskyttelse, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): Indstillinger for reklamer: https://www.facebook.com/settings?tab=ads; Yderligere oplysninger om databeskyttelse: Aftale om fælles behandling af personlige data på Facebook-sider: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, oplysninger om databeskyttelse til Facebook-sider: https://www.facebook.com/legal/ betingelser / information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn: socialt netværk; Tjenesteudbyder: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland; Hjemmeside: https://www.linkedin.com; Databeskyttelseserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Privacy Shield (sikring af databeskyttelsesniveauet ved behandling af data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.
 • YouTube: socialt netværk; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikrer niveauet for databeskyttelse, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): https://adssettings.google.com/authenticated.

Plugins og indlejrede funktioner og indhold

Vi inkluderer funktionelle elementer og indholdselementer i vores online tilbud, der fås fra serverne fra deres respektive udbydere (i det følgende benævnt “tredjepartsudbydere”). Dette kan for eksempel være grafik, videoer eller knapper på sociale medier såvel som bidrag (i det følgende benævnt ensartet ”indhold”).

Integrationen forudsætter altid, at tredjepartsudbydere af dette indhold behandler brugerens IP-adresse, da de uden IP-adressen ikke ville være i stand til at sende indholdet til deres browser. IP-adressen er derfor påkrævet for visning af dette indhold eller funktioner. Vi stræber efter kun at bruge indhold, hvis respektive udbydere kun bruger IP-adressen til at levere indholdet. Tredjepartsudbydere kan også bruge såkaldte pixel tags (usynlig grafik, også kendt som “web beacons”) til statistiske eller markedsføringsmæssige formål. “Pixel tags” kan bruges til at evaluere information såsom besøgende trafik på siderne på dette websted. De pseudonyme oplysninger kan også gemmes i cookies på brugerens enhed og indeholder blandt andet tekniske oplysninger om browseren og operativsystemet, de websteder, der skal henvises til, tidspunktet for besøg og anden information om brugen af ​​vores online tilbud samt at være knyttet til sådanne oplysninger fra andre kilder.

Bemærkninger om retsgrundlag: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brug af tredjepartsudbydere, er det juridiske grundlag for behandling af data samtykke. Ellers behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne sammenhæng vil vi gerne henlede opmærksomheden på oplysningerne om brugen af ​​cookies i denne databeskyttelseserklæring.

 • Behandlede datatyper: brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsinformation, IP-adresser), kontaktdata (f.eks. E-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. Tekstindgange, fotografier, videoer) , Lagerdata (f.eks. Navne, adresser).
 • Berørte personer: brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester), kommunikationspartnere.
 • Formål med behandling: Tilvejebringelse af vores online tilbud og brugervenlighed, sporing (f.eks. Interesse / adfærdsrelateret profilering, brug af cookies), feedback (f.eks. Indsamling af feedback via online form), kontraktlige tjenester, sikkerhedsforanstaltninger, styring og besvarelse af forespørgsler, kontakthenvendelser og kommunikation, direkte markedsføring (f.eks. via e-mail eller post), interessebaseret og adfærdsrelateret marketing, profilering (oprettelse af brugerprofiler).
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra a GDPR), berettigede interesser (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra ff, GDPR), opfyldelse af kontrakter og forudgående kontraktundersøgelser (artikel 6, stk. . 1 lit. b GDPR).

Brugte tjenester og tjenesteudbydere:

 • AddThis: AddThis – funktioner til deling af indhold i sociale netværk, AddThis bruger de personlige oplysninger fra brugerne til levering og udførelse af delingsfunktionerne. Derudover kan AddThis bruge pseudonyme brugeroplysninger til markedsføringsformål. ; Tjenesteudbyder: AddThis, 1595 Spring Hill Rd Suite 300 Wien, VA 22182, USA; Hjemmeside: http://www.addthis.com; Politik til beskyttelse af personlige oplysninger: http://www.addthis.com/privacy; Oppositionsindstilling (fravalg): http://www.addthis.com/privacy/opt-out.
 • Google-skrifttyper: Vi integrerer skrifttyperne (“Google-skrifttyper”) fra udbyderen Google, hvorved brugerdataene udelukkende bruges til at vise skrifttyperne i brugerens browser. Integrationen er baseret på vores legitime interesser i en teknisk sikker, vedligeholdelsesfri og effektiv brug af skrifttyper, deres ensartede repræsentation og under hensyntagen til mulige licensbegrænsninger for deres integration. Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://fonts.google.com/; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikrer niveauet for databeskyttelse, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active.
 • Google Maps: Vi integrerer kort fra Google Maps-tjenesten leveret af Google. De behandlede data kan især omfatte brugernes IP-adresser og placeringsdata, som dog ikke indsamles uden deres samtykke (normalt i forbindelse med indstillingerne på deres mobile enheder). Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://maps.google.de; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikre niveauet for databeskyttelse, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TRkEAAW&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): Fravælg plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger til visning af annoncer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube: videoer; Tjenesteudbyder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, moderselskab: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Websted: https://www.youtube.com; Databeskyttelseserklæring: https://policies.google.com/privacy; Privacy Shield (sikrer niveauet for databeskyttelse, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active; Oppositionsindstilling (fravalg): Fravælg plug-in: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, indstillinger til visning af annoncer: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Vimeo: video platform; Tjenesteudbyder: Vimeo Inc., opmærksomhed: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Hjemmeside: https://vimeo.com; Databeskyttelseserklæring: https://vimeo.com/privacy; Modstandsmulighed (fravalg): Vi vil gerne påpege, at Vimeo kan bruge Google Analytics og henvise til fortrolighedspolitikken (https://policies.google.com/privacy) og opt-out-indstillingerne for Google Analytics (http : //tools.google.com/dlpage/gaoptout? hl = de) eller Google-indstillingerne til dataanvendelse til markedsføringsformål (https://adssettings.google.com/).

Planlægning, organisering og supportværktøjer

Vi bruger tjenester, platforme og software fra andre udbydere (i det følgende benævnt “tredjepartsudbydere”) med det formål at organisere, styre, planlægge og levere vores tjenester. Når vi vælger tredjepartsudbydere og deres tjenester, overholder vi de juridiske krav.

I denne sammenhæng kan personlige data behandles og gemmes på servere fra tredjepartsudbydere. Dette kan påvirke forskellige data, som vi behandler i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring. Disse data kan især omfatte stamdata og kontaktoplysninger om brugerne, data om transaktioner, kontrakter, andre processer og deres indhold.

Hvis brugere henvises til tredjepartsudbydere eller deres software eller platforme i forbindelse med kommunikation, forretningsforhold eller andre forhold til os, kan tredjepartsudbydere behandle brugsdata og metadata til sikkerhedsformål, til serviceoptimering eller til markedsføringsformål. Vi beder dig derfor om at observere oplysninger om databeskyttelse fra den respektive tredjepartsudbyder.

Bemærkninger om retsgrundlag: Hvis vi beder brugerne om deres samtykke til brug af tredjepartsudbydere, er det juridiske grundlag for behandling af data samtykke. Desuden kan brugen af ​​dem være en del af vores (præ) kontraktlige tjenester, forudsat at brugen af ​​tredjepartsudbydere er aftalt i denne sammenhæng. Ellers behandles brugerdata på grundlag af vores legitime interesser (dvs. interesse i effektive, økonomiske og modtagervenlige tjenester). I denne sammenhæng vil vi gerne henlede opmærksomheden på oplysningerne om brugen af ​​cookies i denne databeskyttelseserklæring.

 • Forarbejdede datatyper: lagerdata (f.eks. Navne, adresser), kontaktdata (f.eks. E-mail, telefonnumre), indholdsdata (f.eks. Tekstindtastninger, fotografier, videoer), brugsdata (f.eks. Besøgt websteder, interesse for indhold, adgangstider), meta / kommunikationsdata (f.eks. Enhedsoplysninger, IP-adresser).
 • Berørte personer: kommunikationspartnere, brugere (f.eks. Besøgende på webstedet, brugere af onlinetjenester).
 • Formål med behandling: kontaktanmodninger og kommunikation.
 • Retsgrundlag: Samtykke (artikel 6, stk. 1, stk. 1, litra a GDPR), opfyldelse af kontrakten og forudgående kontraktforespørgsler (art. 6, stk. 1, stk. 1, litra b.GDPR), legitime interesser (artikel 6, stk. 1 lit.f. GDPR).

Brugte tjenester og tjenesteudbydere:

 • Trello: projektstyringsværktøj; Tjenesteudbyder: Trello Inc., 55 Broadway New York, NY 10006, USA, moderselskab: Atlassian Inc. (San Francisco, Harrison Street Location), 1098 Harrison Street, San Francisco, Californien 94103, USA; Hjemmeside: https://trello.com/; Politik til beskyttelse af personlige oplysninger: https://trello.com/privacy; Privacy Shield (sikrer niveauet for databeskyttelse, når du behandler data i USA): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008RdQAAU&status=Active.
 • WeTransfer: overførsel af filer over internettet; Tjenesteudbyder: WeTransfer BV, Oostelijke Handelskade 751, Amsterdam, 1019 BW, Holland; Hjemmeside: https://wetransfer.com; Databeskyttelseserklæring: https://wetransfer.com/legal/privacy.

Sletning af data

De data, der behandles af os, vil blive slettet i overensstemmelse med de lovmæssige krav, så snart samtykke, der er tilladt til behandling, er ophævet eller andre tilladelser ikke længere er gældende (f.eks. Hvis formålet med behandlingen af ​​disse data ikke længere gælder, eller hvis de ikke er påkrævet til formålet).

Hvis dataene ikke slettes, fordi de er nødvendige til andre og lovligt tilladte formål, vil deres behandling blive begrænset til disse formål. Dette betyder, at dataene blokeres og ikke behandles til andre formål. Dette gælder f.eks. til data, der skal opbevares af kommercielle eller skattemæssige grunde, eller hvis opbevaring er nødvendig for at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder.

Yderligere information om sletning af personlige data kan også findes i de individuelle databeskyttelsesoplysninger i denne databeskyttelseserklæring.

Ændring og opdatering af databeskyttelseserklæringen

Vi beder dig om regelmæssigt at informere dig selv om indholdet af vores databeskyttelseserklæring. Vi vil tilpasse erklæringen om databeskyttelse, så snart ændringerne i den databehandling, der er udført af os, gør dette nødvendigt. Vi vil informere dig, så snart ændringerne kræver din deltagelse (f.eks. Samtykke) eller anden individuel anmeldelse.

Hvis vi leverer adresser og kontaktoplysninger fra virksomheder og organisationer i denne databeskyttelseserklæring, skal du være opmærksom på, at adresserne kan ændre sig over tid og bede dig om at kontrollere oplysningerne, før du kontakter os.

Rettigheder for databehandlere

Som registreret har du forskellige rettigheder i henhold til GDPR, der især stammer fra artikel 15 til 18 og 21 GDPR:

 • Indsigelsesret: Du har af grunde, der opstår som følge af din særlige situation, til enhver tid indsigelse mod behandlingen af ​​dine personoplysninger, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra. e eller f DSGVO finder sted at gøre indsigelse; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser. Hvis de personlige oplysninger, der vedrører dig, behandles med henblik på at betjene direkte mail, har du ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​de personoplysninger, der vedrører dig med henblik på sådan reklame; dette gælder også for profilering, i det omfang det er forbundet med sådan direkte reklame.
 • Ret til at trække samtykke tilbage: Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
 • Ret til information: Du har ret til at anmode om bekræftelse af, om de pågældende data behandles, og til at anmode om oplysninger om disse data samt yderligere oplysninger og en kopi af dataene i overensstemmelse med de lovmæssige krav.
 • Ret til korrektion: I overensstemmelse med de lovmæssige krav har du ret til at anmode om udfyldelse af oplysningerne om dig eller korrektion af forkerte oplysninger om dig.
 • Ret til sletning og begrænsning af behandlingen: I overensstemmelse med de lovmæssige krav har du ret til at anmode om, at de data, der vedrører dig, slettes øjeblikkeligt, eller alternativt til at anmode om, at behandlingen af ​​dataene begrænses i overensstemmelse med de juridiske krav.
 • Ret til dataportabilitet: Du har ret til at modtage data relateret til dig, som du har givet os i overensstemmelse med de lovmæssige krav i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format eller til at anmode om, at de overføres til en anden ansvarlig person.
 • Klager til tilsynsmyndigheden: I overensstemmelse med de lovmæssige krav har du også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den medlemsstat, hvor din sædvanlige bopæl er beliggende, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du er af den opfattelse, at behandlingen af ​​dine personoplysninger behandles krænker GDPR.

Definitioner af udtryk

Dette afsnit giver dig en oversigt over de vilkår, der bruges i denne databeskyttelseserklæring. Mange af udtrykkene er taget fra loven og defineres primært i artikel 4 GDPR. De juridiske definitioner er bindende. Følgende forklaringer er derimod primært beregnet til forståelse. Betegnelserne sorteres alfabetisk.

 • Evaluering af besøgshandling: “Besøgsaksevaluering” (engelsk “Konverteringssporing”) beskriver en procedure, hvorpå effektiviteten af ​​markedsføringsforanstaltninger kan bestemmes. Til dette formål gemmes en cookie normalt på brugernes enheder på de websteder, som markedsføringsforanstaltningerne udføres på og derefter hentes igen på målwebstedet. For eksempel kan vi se, om de annoncer, vi placerede på andre websteder, var vellykkede).
 • Sporing på tværs af enheder: Sporing på tværs af enheder er en form for sporing, hvor brugeradfærd og interesseoplysninger registreres på tværs af enheder i såkaldte profiler ved at tildele en online id til brugerne. Som et resultat kan brugerinformationen sædvanligvis analyseres til markedsføringsformål uanset den anvendte browser eller enhed (f.eks. Mobiltelefoner eller stationære computere). De fleste udbydere forbinder ikke online-identifikationen med klare data såsom navne, postadresser eller e-mail-adresser.
 • IP-maskering: “IP-maskering” er en metode, hvor den sidste oktet, dvs. de sidste to cifre i en IP-adresse, slettes, så IP-adressen ikke længere kan bruges til unikt at identificere en person. Derfor er IP-maskering et middel til pseudonymisering af behandlingsmetoder, især inden for online marketing
  Interessebaseret og adfærdsbaseret markedsføring: Man taler om interessebaseret og / eller adfærdsrelateret markedsføring, når brugernes potentielle interesser i reklamer og andet indhold forudbestemmes så præcist som muligt. Dette gøres på grundlag af oplysninger om deres tidligere opførsel (f.eks. At besøge visse websteder og hænge på dem, købe adfærd eller interaktion med andre brugere), som er gemt i en såkaldt profil. Cookies bruges normalt til disse formål.
 • Konverteringsmåling: Konverteringsmåling er en procedure, hvorpå effektiviteten af ​​marketingforanstaltninger kan bestemmes. Til dette formål gemmes en cookie normalt på brugernes enheder på de websteder, som markedsføringsforanstaltningerne udføres på og derefter hentes igen på målwebstedet. For eksempel kan vi se, om de annoncer, vi placerede på andre websteder, var succesrige.
 • Personlige data: “Personlige data” er alle oplysninger, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “registreret”); En fysisk person betragtes som identificerbar, der kan identificeres direkte eller indirekte, især ved hjælp af tildeling til en identifikator, såsom et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator (f.eks. Cookie) eller en eller flere specielle funktioner, der udtrykker denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykologiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.
 • Profilering: “Profilering” er enhver type automatiseret behandling af personlige data, der består af at bruge disse personlige data til at identificere visse personlige aspekter, der vedrører en fysisk person (afhængigt af profileringsformen inkluderer dette information vedrørende Alder, køn, lokaliseringsdata og bevægelsesdata, interaktion med websteder og deres indhold, shoppingadfærd, sociale interaktioner med andre mennesker) for at analysere, evaluere eller forudsige dem (f.eks. Interesser i bestemt indhold eller produkter, klikadfærd på et websted eller hvor man befinder sig). Cookies og web beacons bruges ofte til profilering.
 • Rækkevidde måling: Reach måling (også kendt som webanalyse) bruges til at evaluere strømmen af ​​besøgende til et online tilbud og kan måle besøgende’s opførsel eller interesser i bestemte oplysninger, f.eks. Indhold fra websider. Ved hjælp af rækkevideanalysen kan webstedsejere f.eks. genkende på hvilket tidspunkt besøgende besøger dit websted, og hvilket indhold de er interesseret i. Dette betyder, at de f.eks. bedre tilpasse indholdet af webstedet til dets besøgende behov. Til rækkeviddeanalyse bruges ofte pseudonyme cookies og web beacons for at genkende tilbagevendende besøgende og således opnå mere præcise analyser af brugen af ​​et online tilbud.
 • Remarketing: Man taler om “remarketing” eller “retargeting”, når man f.eks. Til reklameformål bemærkes det, hvilke produkter en bruger var interesseret i på et websted for at informere brugeren om disse produkter på andre websteder, f.eks. i reklamer for at huske.
 • Sporing: Man taler om “sporing”, når brugernes adfærd kan spores på tværs af flere online-tilbud. Som regel lagres adfærds- og interesseoplysninger med hensyn til de online tilbud, der bruges, i cookies eller på serverne fra sporingsteknologileverandørerne (såkaldt profilering). Denne information kan derefter f.eks. kan bruges til at vise brugerne reklamer, der sandsynligvis svarer til deres interesser.
 • Ansvarlig: ”Ansvarlig” er den fysiske eller juridiske person, myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre beslutter sig om formålene og midlerne til behandling af personoplysninger.
 • Behandling: “Behandling” er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp af automatiserede processer eller en sådan række processer i forbindelse med personlige data. Udtrykket går langt og inkluderer praktisk talt enhver håndtering af data, hvad enten det er indsamling, evaluering, opbevaring, transmission eller sletning.