Bæredygtige produkter

En ISO 50001 certificering bekræfter, at virksomheden arbejder struktureret og strategisk med at reducere organisationens miljøaftryk, samt virksomheden er engageret i at forbedre deres miljøledelse. ISO 50001 kan bidrage til at: Forbedre energiindsatsen, herunder besparelse, anvendelse og forbrug af energi.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. Det kan du, fordi der i en FSC-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og får ordentlig sikkerhedsudstyr og løn.

Kilde: Hvad er FSC?  / dk.fsc.org

  

PEFC er verdens største skovcertificeringssystem for bæredygtigt skovbrug.

Hvad gør PEFC unik?

PEFC er din sikkerhed for at det træ, der fældes og bruges hele vejen fra savværkerne og ud til de endelige produkter på hylderne, er fra bæredygtige skov.

PEFC er et miljømærke, der sikrer en mere bæredygtig fremtid, hvor der tages hånd om verdens dyre- og planteliv, samt at biodiversiteten opretholdes i og omkring vores skove.

PEFC er den eneste globale certificeringssystem der:

Opretholder høje standarder – uden undtagelse

 • Har siden 2001 krævet overholdelse af alle grundlæggende ILO-konventioner i skovforvaltning og har dermed sat nye normer for sociale spørgsmål
 • Er skræddersyet til at håndtere de særlige behov hos familieskove og skove ejet af lokalsamfund, og bidrager dermed til at sikre eksistensgrundlaget for lokalsamfundene og udvikling af landdistrikter
 • Tilbyder velafprøvede og troværdige systemer for gruppecertificering og giver dermed adgang til markedet for certificerede produkter for selv mindre skovbrug

Sætter de højeste standarder for certificering af bæredygtig skovdrift byggende på:

Vi opretholder vores høje standarder, så vi kan være din garanti for bæredygtig skovdrift i fremtiden.
MORTEN THORØE, SEKRETARIATSLEDER PEFC DANMARK

 • Opretholdelse eller forøgelse af biodiversiteten
 • Beskyttelse af biologisk vigtige skovområder
 • Forbud mod konvertering af skov, udelukkelse af certificering af plantagedrift som er et resultat af konverteringer af skov
 • Forbud mod anvendelse af de mest farlige kemikalier og GMO’er
 • Beskyttelse af arbejdstagernes rettigheder og velfærd, og fremme af den lokale beskæftigelse
 • Anerkender princippet om frie, forudgående og informeret samtykke (FPIC) , FN-erklæringen om oprindelige folks rettigheder , og ILO-konvention 169 om oprindelige folk og stammefolk
 • Respekt for ejendoms- og brugsrettigheder såvel som sædvanlige og traditionelle rettigheder
 • Bestemmelser om samråd med lokalbefolkningen og interessenter
 • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Kræver virksomheder at påvise overensstemmelse med social-, sundheds -og sikkerhedskrav i sporbarhedscertificering.

Højt niveau for inddragelse af interessenter for alle standarder

 • Adskiller strengt processen for udvikling af standarder, certificering og akkreditering for at sikre fuldstændig uafhængighed og upartiskhed
 • Kræver at der udvikles nationale standarder for skovcertificering, som skal udvikles i en åben proces, hvor alle interesserede parter have mulighed for at deltage
 • Anerkender betydningen af de store interesentgrupper som defineret af Agenda 21 (CSD hovedgrupperne)
 • Det er et krav at der gennemføres både nationale og internationale høringer af nationale standarder, samt en tredjepartsevaluering inden de kan godkendes af PEFC
 • Alle nationale certificeringssystemer skal gennemgå regelmæssig revision.

Bygger på mellemstatslige aftaler og globalt anerkendte processer

PEFC er en global alliance og har eller er ved at etablere systemer for bæredygtigt skovbrug i mere end 50 lande. PEFC er global, men lokalt forankret.

 • – Bygger sin forståelse af bæredygtig skovdrift på de mellemstatslige processer og aftaler om bæredygtig skovdrift, som er udarbejdet i samspil mellem en bred vifte af interessenter
 • – Støtter gennemførelsen af statslige aftaler gennem en frivillig, markedsbaseret mekanisme
 • – Anvender de internationalt anerkendte ISO’s standarder og procedurer for certificering og akkreditering
 • Papiret produceres efter hensyntagen til ISO 50001, dvs. En bæredygtig målsætning om energieffektiv produktion

FM/CoC-certificering gives til skovejere eller skovforpagtere, hvis skovforvaltning lever op til FSC’s principper og kriterier. CoC-certificering kan opnås af producenter, handelsvirksomheder, grossister eller lignende og er en sporbarhedscertificering, der sikrer, at træbaserede materialer har en ansvarlig og bæredygtig oprindelse.

bæredygtig emballage genbrug

Gennemsigtige papirposer

Papirposer1008wp

Papir følgeseddellommer

følgeseddellommer i FSC papir m/u tryk

Papir forsendelsesposer

Forsendelsesposer i papir

Papir pakketape

Img 5189

Papir kassefyld

Kassefyld Papir Fsc

Honeycomb wrap - papir beskyttelse

Fsc Honeycomb Wrap

Paprør - forsendelserør

Paprør brun uden låg

Papkantvinkler

Papkantvinkler

Miljøvenlig emballage – Walpak er forpligtet til bæredygtighed

Walpak støtter dig i alle opgaver relateret til emballage. Vi lægger stor vægt på bæredygtighed og bruger derfor miljøvenlige postposer. For at emballagen skal være bæredygtig, skal den opfylde visse betingelser og for eksempel være produceret på en miljøvenlig måde. Al bæredygtig papiremballage solgt af Walpak er certificeret med blandt andet PEFC-miljømærket. Dette står for bæredygtigt skovbrug og garanterer dermed, at det brugte træ blev udvundet og forarbejdet under bæredygtige forhold. For eksempel tages der ikke mere træ fra skoven, end det kan formere sig. Derudover er både dyr og planter fredet, og den biologiske mangfoldighed bevares på denne måde. Enhver, der bruger bæredygtig emballage med et PEFC-miljømærke på deres produkter, beskytter skovene og deres biodiversitet, hvilket er vigtigere end nogensinde i dag.

Bæredygtig emballage i forskellige størrelser og formater

Med hjælp fra Walpak finder du den perfekte bæredygtige emballage til alle dine produkter. Til små genstande er f.eks. papiremballage slide-in poser eller papir postposer meget velegnede. Disse har en let vægt og er derfor billige at sende. Men vi kan også tilbyde dig papirkasser eller paprør til forsendelse af dine varer. Alle muligheder er miljøvenlig emballage, der kan bruges med god samvittighed. Vi tilbyder også miljøvenlig fødevareemballage som emballagemulighed til fødevarer. Vi sikrer, at dine varer, uanset hvilken type varer, er pakket sikkert og bæredygtigt på samme tid. Engager Walpak og lad vores professionelle team hjælpe dig med emballage, hvis emballage bæredygtigt er vigtigt for dig. Miljøvenlig emballage skåner ikke kun miljøet, men styrker også din virksomheds positive image.

Med Walpak emballage miljøvenlig og dermed sikre en mere bæredygtig fremtid

Hvis bæredygtighed er vigtigt for dig, og du forsøger at gøre processerne i din virksomhed mere miljøvenlige, er det værd at gentænke de anvendte emballagematerialer. Er det en miljøvenlig emballage, du sender dine varer i? I de fleste tilfælde desværre ikke endnu! Men du kan gøre en forskel og nu nemt, med vores hjælp, skifte til bæredygtig plastemballage og papiremballage. Walpak finder passende bæredygtig emballage til hvert af dine produkter, som er perfekt tilpasset størrelsen og kravene til det respektive produkt.

Miljøvenlig emballage betyder på ingen måde, at dine varer er pakket dårligere eller mindre sikkert. Walpak giver dig endda mulighed for at bruge papirbånd, hvilket sparer plastik på dette tidspunkt. Walpak finder en individuel, skræddersyet bæredygtig emballage til dig og sætter dig og din virksomhed i stand til at blive mere miljøbevidste.

Bæredygtigt emballage – Vi finder de bedste, omkostningsbesparende emballageløsninger til dig

Uanset om det er bæredygtig plastemballage, bæredygtig papiremballage eller endda miljøvenlig fødevareemballage, så finder du det, du leder efter hos Walpak. Vores brede udvalg af emballagematerialer giver dig omfattende muligheder og giver os mulighed for at finde effektive emballageløsninger til hver af vores kunder. Vores kunder omfatter for eksempel produktionsvirksomheder, handelsvirksomheder, e-handel og transportvirksomheder. Da forskellige kunder har forskellige krav, er det meget vigtigt for os at reagere individuelt og personligt over for vores kunder. Den samme emballagemulighed er ikke egnet til hver kunde, men for hver kunde, hvis de ønsker det, finder vi en bæredygtig emballage, der er skræddersyet til dem. Kontakt os gerne og lad os rådgive dig om miljøvenlig emballage. Vores kompetente team vil besvare alle dine spørgsmål og forklare, hvad en miljøvenlig indpakning betyder hos Walpak.

Brug Miljøvenlige forsendelsesposer og øg dermed din virksomheds bæredygtighed

Alle der bruger en miljøvenligt emballage skåner miljøet og er derfor bevidst engageret i vores planets fremtid. Hver enkelt kan bidrage til at sikre vores planet og vores fremtid, og derfor er det ekstremt vigtigt, at folk vælger at træffe mere bæredygtige og derfor miljøvenlige beslutninger. At vælge som virksomhed en miljørigtig emballage frem for en almindelig har stor betydning. Dels bruger din virksomhed væsentligt flere materialer end en privatperson. Det betyder omvendt, at du kan opnå markant mere, hvis du beslutter dig for at bruge bæredygtige løsninger. På den anden side har man som virksomhed også en slags rollemodelfunktion. At konfrontere slutforbrugeren med, at din emballage er en miljøvenlig emballage, minder dem om vigtigheden af ​​en bæredygtig livsstil.

Du kan også tiltrække flere kunder ved at bruge bæredygtig emballage. Flere og flere mennesker lægger vægt på bæredygtighed og er meget opmærksomme på dens bæredygtighed, når de køber et produkt. Hvis du for eksempel sælger dine dagligvarer i miljøvenlig emballage til fødevarer, kan det overbevise flere om at købe dit produkt i stedet for en konkurrents produkt, der bruger konventionel emballage. Vælg en miljøvenlig mad emballage og høst fordelene!