Case Story – besparelse på 35% på papiromkostninger

Kunden ønskede et nyt koncept til reduktion af papirfyldsomkostninger i deres kasseforsendelser samt en mere bæredygtig løsning.
Målet var: – at kunden skulle dokumentere at de tager ansvar for at mindske påvirkningen af miljøet og værne om klodens ressourcer

Kunden havde en række papirfyldsmaskiner, som benyttede papir af en sådan kvalitet, at der ikke kunne opnås de af virksomhedens ledelse ønskede mål om bæredygtighed og besparelse.

Walpak gennemførte i et frugtbart og konstruktivt samarbejde med kunden følgende forløb:

  • igangsatte en tilbundsgående workshop med efterfølgende omfattende foranalyse og beskrivelse af målsætning
  • fik afdækket den ønskede fremtidige tekniske papirfyldsløsning, både med valg af af papir såvel maskiner
  • fik optimeret papirfyldets kvalitet og pris, samt introduceret 100 % genbrugspapir med dertilhørende nødvendige FSC certifikater
  • fik afrapporteret konklusionen til virksomhedens ledelse
  • forestod efterfølgende installation, oplæring og drift af den nye papir og maskinløsning

Walpak leverer i dag papirfyld i de ønskede kvaliteter, samt drift af papirfyldsmaskinerne.

Kunden opnåede en omkostningsreduktion på mere end 35% af deres samlede årlige papirfyldsomkostninger,
ergonomien blev forbedret, og kunden kunne overgå til en mere bæredygtig løsning.

Målet om  – at kunden skulle dokumentere at de tager ansvar for at mindske påvirkningen af miljøet og værne om klodens ressourcer blev indfriet.

Walpak Pair Paa Paller