Walpak 3. generation af specialister

Kunden ønskede et nyt koncept til reduktion af papirfyldsomkostninger til kasseforsendelser.

Kunden havde en række papirfyldsmaskiner, som benytter papir af en sådan kvalitet, at der ikke kan opnås de af virksomhedens ledelse ønskede besparelser.  

Walpak gennemførte i et frugtbart samarbejde:

  • en omfattende foranalyse
  • fik afdækket den ønskede fremtidige tekniske papirfyldsløsning
  • fik optimeret papirfyldets kvalitet og pris
  • forestod efterfølgende installation og drift af den nye maskinløsning

Walpak leverer i dag papirfyld i de ønskede kvaliteter, samt drift af papirfyldsmaskinerne.

Kunden opnåede en omkostningsreduktion på 35% af deres samlede årlige papirfyldsomkostninger.

 

Walpak Papir På Paller papirfyld papir